Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych przy realizacji inwestycji: Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych przy realizacji inwestycji: Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi niniejszego zapytania ofertowego, poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

W projekcie umowy na wykonanie w/w robót, w §7 ust. 2 i 5, jest mowa o tym, że ewentualne roboty dodatkowe będą rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
W przypadku ewentualnego wystąpienia robót dodatkowych, będą one rozliczane na podstawie kosztorysu przedwykonawczego, pod warunkiem zaakceptowania go przez zamawiającego przed realizacją robót dodatkowych.