Anulowano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni przy realizacji inwestycji: rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe zostało anulowane.