Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni przy realizacji inwestycji: rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: a.jachimowicz@eswip.pl, faxem: 55 236 27 16, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, lub pocztą tradycyjną na adres: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, w nieprzekraczalnym terminie: do 22 stycznia 2018 do godz. 15:00.

 


Pliki do pobrania