CO ZROBILIŚMY

Oto osiem inicjatyw, które sfinansowaliśmy w 2019 roku w ramach Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP. Podobne działania społeczne chcemy finansować w tym roku ze środków pozyskanych z 1 %.