Media Obywatelskie

Media Obywatelskie

Organizacje pozarządowe i aktywni mieszkańcy robią wiele dobrego. Nie wszystkie ich inicjatywy jednak są na tyle medialne, aby swoją ciężką pracę pokazać większej grupie odbiorców. Podejmujemy się tematów trudnych i niewygodnych, reagujemy na problemy społeczne, wsłuchujemy się w głosy obywateli. W tym celu powołaliśmy kilka lat temu Telewizję Obywatelską, która przez spoty, wywiady, reportaże, filmy instruktażowe promuje aktywność społeczności lokalnych, działania grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorczość społeczną. Ponadto wydajemy pismo "Pozarządowiec", które jest najbardziej rozpoznawalną gazetą branżową w regionie. Prowadzimy również regionalny serwis organizacji pozarządowych www.wim.ngo.pl, oraz wydajemy wiele publikacji w ramach serii biblioteczka Pozarządowca. W celu wzmocnienia działań w tym obszarze w 2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Elbląg okiem młodych", który otrzymał dofinansowanie w ramach programu "Obywatele dla demokracji". Jego realizacja trwać będzie do 2016, a w tym czasie doprowadzimy do powstania młodzieżowej redakcji dziennikarskiej.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Aktualności związane z tym obszarem