POWRÓT

Profil osobowy

Paula  Rocławska

Paula Rocławska

Koordynator, Specjalista
EMAIL: p.roclawska@eswip.pl
TELEFON: +48 55 236 27 16
www.eswip.pl

Koordynator projektu Centrum Organizacji Pozarządowych oraz specjalista ds. targes w projekcie "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" oraz w projekcie "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej".

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązany