POWRÓT

Profil osobowy

Bartosz  Stanny

Bartosz Stanny

Psycholog, Animator
EMAIL: b.stanny@eswip.pl

Psycholog w projekcie Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 50+, animator specjalistyczny w projekcie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Projekty, z którymi jest powiązany