POWRÓT

Profil osobowy

Wojtek  Jankowski

Wojtek Jankowski

Doradca, Animator
EMAIL: w.jankowski@eswip.pl
www.owies.org.pl

Doradca i animator w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie.

Projekty, z którymi jest powiązany