POWRÓT

Profil osobowy

Rafał Narnicki

Rafał Narnicki

Specjalista
EMAIL: r.narnicki@eswip.pl
TELEFON: +48 55 235 33 88
www.owies.org.pl

Informator w Centrum Organizacji Pozarządowych. Specjalista ds. informacji w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Student Europeistyki w Szkole Wyższej „Ateneum” w Gdańsku.

Interesuje się jamajską muzyką i brytyjskimi filmami.

Motto: "Gdzie wola, tam i sposób" - Bob Marley.

Projekty, z którymi jest powiązany