POWRÓT

Profil osobowy

Justyna  Duks

Justyna Duks

Doradca

EMAIL: j.duks@eswip.pl
TELEFON: +48 55 235 33 88
www.owies.org.pl

Doradca i animator w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, związana z Partnerstwem "Miejsca z Duszą –  Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur". Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych oraz Regionalnej Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej.

Nie lubi nudy i monotonii, najchętniej spędza czas na łonie natury lub głośno śpiewając podczas jazdy samochodem.

Motto: To ty musisz być zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie.

Projekty, z którymi jest powiązany