Rozeznanie cenowe RC/10/ECIS/2017

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie kompleksowej usługi szkolenia zawodowego „Kurs kierowca - operator wózka jezdniowego" dla 1 uczestnika Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej. Szczegóły rozeznania znajdują się w załączeniu. Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.zasadzinska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 17.11.2017 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono dn. 14.11.2017


Pliki do pobrania