Aktualizacja zapytania ofertowego na roboty budowalne i wykończeniowe oraz wyposażenie pracowni w ramach Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe na: wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni przy realizacji inwestycji: Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Z zapytania ofertowego usunięto zapis dotyczący zakupu wyposażenia. Przetarg na zakup wyposażenia ogłoszony zostanie w odrębnym terminie.