Znamy laureatów XIV edycji konkursu Godni Naśladowania!

Coroczne święto trzeciego sektora za nami. W murach Zamku Warmii i Mazur w Olsztynie wręczono nagrody i wyróżnienia w ramach dziewięciu kategorii.

Kategoria I ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat:
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku
Statuetka oraz nagroda finansowa 3000 zł

Wyróżnienia:
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 1000 zł

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury w Olsztynie
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

„TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Elblągu
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Stowarzyszenie Alternatywni Elbląg
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Wizja Lokalna"
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Wyróżnienia specjalne:
Fundacja Przyszłość dla Dzieci
Wyróżnienie specjalne za 15-lecie działalności

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu
Wyróżnienie specjalne za 10-lecie działalności

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”
Wyróżnienie specjalnie za inicjatywę I Zjazd Młodzieżowych Rad

Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce z siedzibą w Wojciechach
Wyróżnienie specjalne

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielkowie
Wyróżnienie specjalne za pracę z młodzieżą

Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”
Wyróżnienie specjalne za wyjątkową inicjatywę

Kategoria II POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Laureaci ex aequo:
Anna Podhorodecka – Hospicjum w Elblągu
Marian Wilkowski – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Iława

Kategoria III SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Kategoria IV PODMIOT DIALOGU GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat:
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA

Wyróżnienie:
Elbląska Rada Seniorów

Kategoria V INICJATYWA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat:
Rada Olsztyńskich Seniorów

Kategoria VI ANIMATOR SPOŁECZNY GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat:
Monika Dąbrowska

Wyróżnienia:
Helena Penkiewicz
Magdalena Chojnacka

Kategoria VII PRODUKT EKONOMII SPOŁECZNEJ GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat:
Spółdzielnia Socjalna ZWIASTUN

Wyróżnienie:
Spółdzielnia Socjalna PRODEKOR

Kategoria VIII INICJATYWA MIĘDZYNARODOWA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat:
Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej SEN

Wyróżnienia:
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Uczniowski Klub Sportowy „NAKI”

Kategoria IX GRUPA MŁODZIEŻOWA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat:
Liderzy Wolontariatu – grupa działająca przy Młodzieżowym Stowarzyszeniu Inicjatyw Sportowych z Mrągowa
Nagroda główna oraz nagroda finansowa 500 zł

Wyróżnienia:
Grupa „W Rękach Młodych", Rybno
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Iława
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej, owocnej pracy.