WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 1/ECIS/2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że zapytanie ofertowe nr 1/ECIS/2017 na świadczenie usługi w charakterze instruktora pracowni gospodarczej dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Wybrany wykonawca:

Eko-wymiatacze spółdzielnia socjalna
ul. Rawska 16A, 
82-300 Elbląg

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę zgodnie z warunkami Zapytania Ofertowego.
Wybrany Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym i spełnia warunki określone w postępowaniu.

Zamieszczono dn. 30.01.2017.